Awstriýada Maliýe boýunça PhD derejesi üçin maksatnama

Möhleti
24.01.2021
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Wena uniwersiteti we WU Vienna maliýe ugry boýunça 5 ýyllyk PhD programmasyny hödürleýärler. Ähli talyplar maksatnama kabul edilenden soň doly maliýe kömegini alýarlar we hyzmatdaş uniwersitetleriň birinde işleýärler, şol bir wagtyň özünde saglyk ätiýaçlandyryşyndan ybarat bolýan 2000 ýewro göwrüminde (ýylda 14 gezek) talyp hakyny alýarlar. Maliýeleşdirme, kanagatlandyryjy akademiki görkezijileri göz öňünde tutup, bäş ýyl kepillendirilýär. Sizde GRE / GMAT we IELTS synaglary boýunça azyndan 7 bal bahany görkezýän şahadatnamaňyz bolmaly.

Talaplar:

 • Magistr derejesiniň ýa-da şoňa meňzeş maksatnamanyň diplomy. PhD programmasynyň başlamagy bilen (sentýabr) magistr derejesini tamamlamagy meýilleşdirýän dalaşgärler hem arzalaryny tabşyryp bilerler.
 • GRE ýa-da GMAT
  • Dalaşgärler Graduate Management Admission Test (GMAT) ýa-da Graduate Record Examinations (GRE) synagynyň netijelerini tabşyrmaly. Möhleti 5 ýyldan bolmaly däl.
 • Iňlis dili bilimi.
  • Dalaşgärler iňlis dilini tassyklamak üçin synag tabşyrmaly, ýa-da iňlis dilinde okadýan bilim jaýynda dereje almaly.
 • Hödürleýiş haty.
  • Her bir arza iki sany hödürleýiş haty bilen üpjün edilmeli.
 • PhD  derejesini Maliýe ugry boýunça almak üçin höweslendiriş haty / niýet beýany.

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň 24-i (sagat 23:59).

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.vgsf.ac.at/phd-program/why-vgsf/