Türkmenistanyň iňlis dili mugallymlar üçin onlaýn kurslar.

Möhleti
05.02.2021

Aşgabat şäherindaki Amerikan merkezi, bilimi we başarnyklaryny giňeltmek isleýän iňlis dili mugallymlary ABŞ uniwersiteti tarapyndan döredilen ýaz paslynda boljak 8 hepdelik kursy geçmäge hödürleýär.

Kurs aşakdaky mowzuklardan ybarat:

  • Okuw guraly hökmünde iňlis dili (EMI);
  • okuwçylaryň höweslendirişini we gatnaşygyny höweslendirmek (FSME);
  • TESOL usulyýeti;
  • mugallymlar üçin hünär derejesini ýokarlandyrmak;
  • tankydy pikirlenmäni synpa birleşdirmek.

Online Professional English Network (OPEN) maksatnamasy üçin arzalar ABŞ-nyň ilçihanasynyň sebitleýin iňlis dili bölümi arkaly kabul edilýär. Arzalar 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 5-ne çenli kabul ediler.

Has giňişleýin maglumat üçin sariyevma@state.gov e-mail iberiň.