“LinkedIn” 2021-nji ýylda iň köp talap edilýän onlaýn kurslary tölegsiz etdi 31.01.2021 çenli

51
thumbnail

LinkedIn sosial ulgam sahypasy, ýaňy işe alnan ulanyjylaryň arasynda iň meşhur bolan onlaýn kurslary 31-nji ýanwara çenli mugt hödürledi. Kurslar taslamany dolandyrmak, programma üpjünçiligini işläp düzmek, rezýume redaktirlemegi, söhbetdeşlik geçmek we beýleki hünär temalaryna bagyşlanýarlar.

Bu onlaýn kurslara girmek üçin LinkedIn Learning hasabynyň geregi, ýönekeý çeşmesine geçip okap bilersiňiz. “LinkedIn” kurslary iki bölege böldi: birinjisi 2021-nji ýylda iň köp talap edilýän bäş hünärine degişli, ikinjisi bäş karýera ösüşine gönükdirilýär.

Programma üpjünçiligini işläp düzmek

2021-nji ýylda gerekli  boljak 5 esasy hünär başarnyklary.

Maglumatlaryň derňewi

Çeşme: https://incrussia.ru/news/top-skills-free-online-classes/