Rus we iňlis dillerinde akademiki ýazuw kursy

Möhleti
15.02.2021
Arza göýbermek

Ylym dünýäsinde ýazuw aragatnaşyk alym hökmünde üstünlikli gözleg kärini gurmak üçin iň güýçli gurallaryň biridir. Bu kurs magistr derejesiniň talyplaryna kömek eder.

  • rus we iňlis dillerinde ylmy stiliniň grammatiki gurluşlaryny dogry ulanmak ussatlygyny döretmek;
  • rus we iňlis dillerinde düşündirişler, tezisler, ylmy makalalar ýazmagyň usulyny özleşdirmek.

Sene: 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 15-den – iýun aýynyň 30-na çenli.

Bu kurs rus we iňlis dillerinde ýazuw aragatnaşyk usulyny ösdürmäge niýetlenen. Okuwyň maksady –  tezisleri, tehniki ugrukdyryjy ylmy makalalary dogry ýazmagy öwretmek.

Format

Bu kursda abstrakt görnüşleri döretmegiň düzgünlerinden, tezislerden, rus we iňlis dillerinde ylmy makalalaryndan, şeýle hem okuwyň her bölümi üçin synaglaryndan ybarat bolýan wideo leksiýalary bar.

Kurs  11 hepdäniň dowamynda hepdede 6 sagat geçiriler.

Has giňişleýin maglumat we kursa ýazylmak üçin: https://openedu.ru/course/mephi/mephi_004_writing/