Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň institutyna okuwa kabul ediş yglan edildi.

Başlaýan wagty
Arza göýbermek

Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň instituty 2021-2022-nji okuw ýyly üçin dalaşgärleriň kabul edilişi açyk diýip yglan edildi.

Içeri işler ministrliginiň instituty 26 ýaşyna ýetmedik ýigitleri harby gulluga indiki ugurlar boýunça okuwa çagyrýar: hukuk, ýörite edaralar, ýangyn-tehniki we içerki goşun bölümi.

“Türkmenistan” gazetiniň habaryna görä, dalaşgärleriň resminamalary institutyň okuw merkezinde kabul edilýär.

Institutyň salgysy: Aşgabat şäheriniň 2052-nji (Esgerler) köçesiniň 9-njy jaýy.

Telefon: 36-45-17, 36-44-97.

Çeşme: https://turkmenportal.com/blog/33889/v-institute-mvd-turkmenistana-startovala-priemnaya-kampaniya