Türkmenistandaky Ýaponiýanyň Ilçihanasy JLPT synagyny tabşyrmaga çagyrýar.

Möhleti
Arza göýbermek

Türkmenistandaky Ýaponiýanyň Ilçihanasy Ýapon dili boýunça (Japanese Language Proficiency Test – JLPT) bilim derejesi synagyny iýul we dekabr aýlarynda geçiriljekdigini habar berdi.

Ilçihana Türkmenistanyň raýatlaryna ýüzlenip, arzalary tabşyrmaga çagyrýar.

JLPT Ýaponiýada we daşary ýurtlarda ýapon dilinde gürlemeýänler üçin ýapon dilini bilmek we barlamak üçin geçirilen iň uly synagdyr.

JLPT synagy ilkinji gezek 2020-nji ýylyň dekabr aýynyň 6-nda Aşgabatda üstünlikli geçirildigini ýatlatýarys. Synagy 69 adam tabşyrdy.

Has giňişleýin maglumataryÝaponiýanyň ilçihanasynyň sahypasynda barlap bilersiňiz: https://www.tm.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00055.html

Çeşme: https://turkmenportal.com/blog/33859/posolstvo-yaponii-v-turkmenistane-priglashaet-k-uchastiyu-v-ekzamene-jlpt-v-2021-godu