Ýolbelet platformasy

30
thumbnail

Salam Hormatly mugallymlar, ýaşlar we bilim pudagynyň işgärleri!
Size täze açylan Ýolbelet platformasy bilen tanyşdyrýarys. Ýolbelet ildeşleri ylym-bilim, tehnologiýa, IT, daşary-ýurt dillerini, takyk bilimleri öwrenjek we öwretjek adamlary duşuşdyrmak maksady bilen döredilendir.

Ýolbeletde ýakyn wagtda Ýazky kurslary başlaýar. Isleg bildirýän ähli adamlara gapylary açyk. Kurslar şu sapaklardan ybaratdyr: 

Uçgunjyk (Orta klas çagalary üçin)

 • Orta klas okuwçylary üçin
 • Iňlis dili
 • Rus dili
 • Takyk bilimler

Daşary ýurt dilleri

 • English
  • Speaking
  • Elementary
  • Pre-Intermediate 
 • Русский язык
  • Грамматика
  • Разговорный клуб
 • Deutsch
 • Français

IT / Kompýuter

 • Kompýuter esaslary
 • Design / Graphic Design
 • Robotics / Arduino

Takyk bilimler

 • Fizika
 • Matematika
 • Biologiýa
 • Himiýa

Kurslar häzirlikçe mugt we online görnüşde bolar. 
Bu kurslardan başgada youtube kanallarynda wideosapaklar bolar. 
Kurslara ýazylmak üçin linkleriniň ýygyndysy: 
  https://linktr.ee/yolbelet

Kurslar online görnüşde Zoom’dan geçirilýär.