Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň bakalawr derejesiniň maksatnamalary boýunça açyk gapylar güni.

Russian
Möhleti
20.03.2021
Arza göýbermek

Wagty: 2021-nji ýylyň mart aýynyň 20-i, 12:00 (Moskwa wagty boýunça);

Nirede: onlaýn;

Dili: Rus;

Kim üçin: dalaşgärler we ene-atalary;

Çäre barada:

20-nji martda sagat 12: 00-da onlaýn formatda geçiriljek bakalawr programmalary üçin Açyk gapylar günine gatnaşmaga çagyrylýar. Gatnaşyjylar bakalawr programmasyna giriş we okuw boýunça maslahatlar alarlar.

Şeýle hem dalaşgärler soraglara hakyky wagtda jogap alyp bilerler: hödürlenýän programmalaryň arasyndaky tapawutlar, tejribe alyş mümkinçilikleri we okuw, okuwdan daşary çäreler, okuwa taýýarlyk we ş.m.

Çäräniň soňky täzeliklerini görmek üçin, hasaba alynmagy ýatdan çykarmaň: https://regforms.spbu.ru/ru/?option=com_rsform&view=rsform&formId=1305

Soraglaryňyz bar bolsa, Rymar Ýekaterina, kabul ediş hünärmenine ýüzlenip bilersiňiz:

e.rymar@gsom.spbu.ru

+7 (921) 307-49-26

+7 (812) 323 84 62

Çeşme: https://gsom.spbu.ru/events/event2021-03-20/