SPbU-nyň bilim maksatnamalary bilen onlaýn tanyşdyrma bakalawr/hünärmen

Möhleti

Özüňizi gyzyklandyrýan programma hakda has giňişleýin bilmek isleseňiz, ine, SPbGU-dan onlaýn çykyşlaryň tertibi.

Programmanyň adySenesiWagtBaglanyşyk
SPbU-nyň Ýokary dolandyryş mekdebiniň
bakalawr maksatnamalaryň açyk gapylar güni
(Dolandyryş, Halkara dolandyryş)
20.03.202112:00Ссылка
Döwlet we şäher häkimligi20.03.202112:00Ссылка
Syýahatçylyk çärelerini guramak
(hytaý dilini öwrenmek bilen)
12.04.202117:00Ссылка
Hukuk (hytaý dilini we kanunyny çuňňur öwrenmegi bilen)27.04.202116:00Ссылка
Hukuk28.04.202116:00Ссылка
Öndürijilik psihologiýasy
(hünärmen)
14.05.202117:30Ссылка
Matematika15.05.202115:00Ссылка
Maglumat ylymlary15.05.202115:00Ссылка
Häzirki zaman programmirleme15.05.202115:00Ссылка
Filosofiýa17.05.202117:30Ссылка
Taryh18.05.202117:30Ссылка
Lukmançylyk18.05.202116:00Ссылка
Muzeologiýa we medeni gorag
we tebigy miras
19.05.202117:30Ссылка
Stomatologiýa19.05.202116:00Ссылка
Arheologiýa20.05.202117:30Ссылка
Psihologiýa21.05.202117:30Ссылка
Dini okuwlar24.05.202117:30Ссылка
Sungat taryhy25.05.202117:30Ссылка
Hukuk (ýapon diliniň we hukugynyň çuňňur öwrenmegi bilen)25.05.202116:00Ссылка
Konfliktologiýa26.05.202117:30Ссылка
Hukuk (ýokary okuwly adamlar üçin gaýybana okuw)26.05.202116:00Ссылка
Muzeologiýa we medeni gorag
we tebigy miras
27.05.202117:30Ссылка
Kliniki psihologiýa (hünärmen)28.05.202117:30Ссылка
Hytaýyň medeniýeti31.05.202117:30Ссылка
Rus okuwlary1.06.202117:30Ссылка