Onlaýn kurslar boýunça şahadatnamalar – SPbU-a girmek üçin goşmaça ballar.

41
thumbnail

Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetinde onlaýn kurslar ýokary okuw jaýyna girmek üçin başarnykly taýýarlyga gönükdirilendir. SPbU mugallymlary, tejribeli praktikler tarapyndan işlenip düzüldi we onlaýn alnyp barylýar. Bu format, islendik amatly wagtda aýratynlykda öwrenmäge, bilim almaga we okuwyň daşynda bilimiňizi başarnyklary berkitmäge mümkinçilik berer, esasy okuwdan ünsüňizi hem bölmeýär. Kursy geçmek üçin hepdede birnäçe sagat gerek bolar.

SPbU onlaýn kurslarynyň sahypasy: https://online.spbu.ru/nashi-kursy/

Olaryň temalary takyk, tebigy, ynsanperwer we jemgyýetçilik ylymlary, sungat we medeniýet, dürli dersleriň we okuw ugurlaryň uly saýlawyndan ybaratdyr. Sankt-Peterburg döwlet uniwersiteti 2018-nji ýyldan başlap, bäş baly goşup, şahadatnamalary onlaýn magistr we aspirantura girmek üçin aýratyn üstünlik hökmünde hasaplaýar.

Onlaýn kurslar, Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň iň täze bölümlerinden biri bolan Elektron bilim çeşmelerini ösdürmek merkezi tarapyndan amala aşyrylýar. Olara mugt girmek üçin “Açyk bilim” platformalarynda https://openedu.ru/course/ ýa-da Coursera-da https://www.coursera.org/  hasaba alynmaly we gyzyklanýan kursuňyza ýazylmaly.

Her bilim programmasyny beýan edýän sahypalarda (https://spbu.ru/postupayushchim/programms/bakalavriat ) 2021-nji ýylda hasaba alynýan elýeterli kurslaryň sanawy bar. Şeýle hem meýilnamalaryň ýerine ýetirilişiniň doly sanawyny Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň kabul ediş düzgünlerinde tapyp bilersiňiz.

2021-nji ýyldan başlap, bakalawr we hünärmenleriň bilim programmalaryna kabul edilenden soň, dalaşgärleriň bäsdeşlik ballary deň mukdarda bolsa we onlaýn kurslaryň birinden şahadatnama bolsa,  goşmaça şahsy üstünlik hökmünde hasaplanjakdygyny ýadyňyzdan çykarmaň. (Kabul ediş düzgünleriň 7.18.5-nji we 7.19.6 maddalaryna serediň).

Soraglaryňyzy indiki salgy boýunça berip bilersiňiz: abiturient@spbu.ru.

Çeşme: https://abiturient.spbu.ru/2661-sertifikaty-po-onlajn-kursam-dopolnitelnye-bally-pri-postuplenii.html