Hukuk iňlis dilini öwrenmek üçin onlaýn kurs.

20
thumbnail

Kursyň beýany:

Bu kurs üstünlikli işewür goldawyna zerur bolan iňlis diliniň amaly endiklerini ulanmaga gönükdirilendir.

Kursyň dowamynda kanunyň esasy pudaklary we degişli hukuk terminleri bilen tanyşarsyňyz.

Rezýume we ugradyjy hatyny nädip dogry ýazmalydygyny, kazyýet belligini we memorandum ýazmagy we kanuny terjime etmegiň esasy düzgünleri bilen tanyşarsyňyz.

Kursa ýazylmak üçin: https://online.spbu.ru/yuridicheskij-anglijskij/