Russian as a Foreign Language (from Beginners to A1) — Rus dilini daşary ýurt dili ýaly öwrenmek.

146
thumbnail

Kim üçin niýetlenendir?

Bu kurs rus dilini öwrenip başlaýan daşary ýurt raýatlary üçin niýetlenendir.

Kursyň beýany:

Kursyň esasy maksady gündelik aragatnaşyk ýagdaýlarynda başlangyç derejede gürlemek we ýazmak endiklerini döretmekdir.

Onlaýn kursda wideo, prezentasiýa, okamak tekstleri we synag gönükmeleri, “Grammatika” bölümi bar. Kurs onlaýn formatynda geçer. Sapaklarda wideo görmek we olar boýunça gönükmeleri ýerine ýetirmek, gepleşik, netijeleri awtomatiki barlamak bilen testler bar.

Bu kursy üstünlikli özleşdirmek diňleýjä çäkli mukdarda aragatnaşyk ýagdaýlarynda rus dilini düşünmäge, gysga maglumat tekstlerini okamaga, söz etikasynyň kadalaryna laýyklykda dilden we ýazuw aragatnaşyga girmäge, sorag we jogap bermäge, gysga maglumat tekstlerini okamaga, dürli mowzuklar boýunça ýönekeý söhbetdeşlige gatnaşmaga mümkinçilik berer.

Kursa ýazylmak üçin: https://www.coursera.org/specializations/russian-for-beginners-a1