Başlangyç derejesiniň okyjylary üçin hytaý dili boýunça onlaýn kurs (1-nji bölüm)

28
thumbnail

Kim üçin niýetlenendir?

Bu kurs hytaý dilini başdan öwrenmek isleýän diňleýjiler üçin niýetlenendir.

Kursyň beýany:

Sankt-Peterburg döwlet uniwersitetiniň hytaý dilini okatmagyň usulyýetine esaslanýan 10 sapagyň dowamynda diňleýjiler daşary ýurt diliniň A1 derejesine laýyklykda hytaý diliniň esasy söz düzümini we grammatikasyny özleşdirip bilerler.

Kurs gutarandan soň diňleýjiler:

  • 350 töweregi esasy iýerogliflary ýazyp, tekstde tanap bilerler; tanyş mowzuklarda gysga tekstleri düşünerler; deslapky taýýarlyk görmezden tanyş mowzuklarda gürleýänler bilen gepleşiklere gatnaşarlar; öwrenilen söz düzüminde hytaý dilinde gysga tekstleri okarlar; öwrenilen söz düzüminiň çäginde aýry-aýry sözlemleri rus dilinden hytaý diline we hytaý dilinden rus diline terjime ederler.
  • Öwrenilen iýeroglifleriň ýazuw aýratynlyklaryny bilerler; grammatikany A1-A2 derejesinde bilerler.
  • A1 – A2 derejesiniň çäginde iň köp ýaýran söz düzümine takmynan 300 leksik birlik we ş.m. eýe bolarlar; öwrenilen okuw materialyň çäginde dilden we ýazuw bilimini alarlar; ýazuw diliniň we gürleýiş endiklerini we başarnyklaryny ýokarlandyrmak üçin özbaşdak iş usulyny alarlar.

Kursyň dowamlylygy: 11 hepde

Kursa ýazylmak üçin: https://online.spbu.ru/kitajskij-yazyk-dlya-nachinayushhix/