WordPress web sahypasyny işläp düzmek onlaýn kursy.

16
thumbnail

Kursyň beýany:

Bu kurs dünýädäki iň meşhur mazmun dolandyryş ulgamy WordPress-e bagyşlanýar we täze web sahypa döredijileri üçin döredildi. Hakyky meseläni ýerine ýetirmek mysalynda gurulýar: kompaniýa web sahypasynyň baş sahypasynyň taýýar ýerleşişine esaslanýan WordPress üçin tema döretmek. Bilelikde WordPress-i gurmakdan başlap, hostingde bir sahypa neşir etmeklige, sahypany ösdürmegiň iň möhüm nokatlaryna üns beriler.

Bu okuwyň dowamynda siz:

  • WordPress administrator paneli bilen nähili işlemelidigini öwrenersiňiz;
  • Temalary we ýönekeý plaginleri döretmegi öwrenersiňiz;
  • PHP programmirleme diliniň esaslaryny öwrenersiňiz;
  • WordPress-de sahypa optimizasiýasy bilen tanyşarsyňyz.

Kursyň soňunda portfolioňizde ulanyp biljak özboluşly taslama alarsyňyz. Şeýle hem, kursyň ahyrynda size uly döredijilik iş tabşyrylar.

Kursa ýazylmak üçin: https://online.spbu.ru/razrabotka-sajta-na-wordpress/