Ekologiýa we daşky gurşaw boýunça onlaýn kurs

127
thumbnail

Kursyň beýany:

Onlaýn kursyň maksady diňleýjileriň arasynda ekologiýa we daşky gurşawy goramak meseleleriniň esasy düşünjelerine obýektiw düşünişmekdir, autecologiýanyň, demekologiýanyň, sinekologiýanyň esasyny düzýän bilimi almak, şeýle hem häzirki zaman dünýäde esasy daşky gurşaw meseleleri, ýer şaryň litosferasynyň gurluşy, düzümi we mineral baýlyklary barada bilim bermek, şeýle hem olaryň ösüşiniň daşky gurşaw meseleleri, diňleýjileriň arasynda tebigy suwlary tygşytly ulanmak we goramak ýörelgeleri, toprak örtüginiň ekologiki funksiýalarynyň esasy düşünjelerini we esasy kanunlaryny öwrenmek barada bilim bermek, gurluşyň esasy düşünjeleri we biosferanyň emele gelmeginiň we ewolýusiýasynyň esasy kanunlary, antropogen täsiriň görnüşleri, şol sanda daşky gurşawyň himiki we radiasiýa hapalanmagy, esasy hapalaýjy maddalar we bu täsirleriň howpy barada bilim almak, daşky gurşawy goramak pudagyndaky kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň häzirki ýagdaýy barada pikir alyşmak, tebigy baýlyklardan tygşytly peýdalanmak we daşky gurşawyň howpsuzlygyny üpjün etmek, amatly adam gurşawyny üpjün etmekde we daşky gurşawyň hilini goramakda daşky gurşaw wezipeleri, dürli sebitlerdäki daşky gurşawyň aýratynlyklary, esasy daşky gurşaw barada düşünje almak.

Kursyň programmasy:

Mowzuk 1. Ekologiýa, geoekologiýa, tebigaty dolandyrmak.

Mowzuk 2. Daşky gurşaw: litosfera.

Mowzuk 3. Daşky gurşaw: atmosfera we gidrosfera.

Mowzuk 4. Daşky gurşaw: pedosfera.

Mowzuk 5. Daşky gurşaw: biosfera.

Mowzuk 6. Antropogen täsir we daşky gurşawyň hapalanmagy.

Mowzuk 7. Daşky gurşawy goramak we daşky gurşaw gözegçiligi üçin hukuk binýady.

Mowzuk 8. Daşky gurşawy dolandyrmak we durnukly ösüş.

Mowzuk 9. Ekologiýanyň sebit esaslary.

 

Kursa ýazylmak üçin: https://online.spbu.ru/ekologiya-i-okruzhayushhaya-sreda/