Merkezi Aziýa ýurtlary üçin milli derejede DÖM (Durnukly ösüş maksatlary) bäsleşigi

Möhleti
15.03.2021
Arza göýbermek

Bäsleşik, talyplara we ýaş hünärmenlere «Suw gorlaryny utgaşykly dolandyrmak» (SGUD)  gurallar toplumy we BSH (Bütindünýä Suw Hyzmatdaşlygy) we Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan işlenip düzülen DÖM mehanizmleri, esasanam  DÖM  № 6,7,9,13 bilen tanyşmaga mümkinçilik döreder.

Esasy temalar:

Suw baýlyklaryny toplumlaýyn dolandyrmak (DÖM 6);

Howanyň üýtgemegi we arassa energiýa (DÖM 7 we 13);

Senagatlaşma, innowasiýa we infrastruktura (DÖM 9).

Bäsleşik, DKU Tebigy baýlyklar instituty tarapyndan CAY4W ulgamy bilen Şweýsariýanyň Ösüş we hyzmatdaşlyk gullugynyň we Bütindünýä bankynyň maliýe goldawy bilen geçirilýär.

Arza beriş möhleti – 2021-nji ýylyň mart aýynyň 15-i.

Has giňişleýin maglumat üçin nri@dku.kz  bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Çeşme: http://academic-waters.org/en/newsblog/112/