IELTS Speaking balyňyzy ýokarlandyrmak üçin onlaýn kurs

68
thumbnail

Macquarie University IELTS synagynyň Speaking (gürlemek) bölüminiň balyny ýokarlandyrmak çin mugt onlaýn kursy hödürleýär. Bu kursda, okyjylar islenýän netijä nädip ýetip boljakdygyna düşünmekleri üçin her bir gönükme üçin gowy jogaplaryň mysallaryna serederler. Okuwyň dowamynda beýleki okyjylar bilen aragatnaşyk gurmak we gürlemek, söz baýlygy, grammatika we aýdylyş bilen meşgullanmak üçin ýygy-ýygydan mümkinçilikler bolar.

Giriş möhleti ýok: islendik wagtda başlap bilersiňiz.

Okuwy hasaba almak: https://www.futurelearn.com/courses/improve-ielts-speaking