TOEFL synagyna taýynlanmak üçin çeşmeler

27
thumbnail

TOEFL synagyny tabşyrmana meýilleşdirip, iň ýokary baha almak isleýärsiňizmi? Onda synaga taýýarlanmak üçin biziň hödürleýän çeşmelerimize serediň.

Web sahypalar:

– (https://www.examenglish.com/TOEFL/index.php ) başarnyklary ýokarlandyrmak we synagyň ähli taraplaryny barlamak üçin synaglar.

– (http://toefl.ru/ ) bu sahypada synag hakda ähli maglumatlary tapyp bilersiňiz. Mysallar we goşmaça taýýarlyk çeşmeleri bilen synag gurluşynyň doly beýany.

– Synagyň her bölümi üçin amaly gönükmeler (www.examenglish.com/TOEFL/  / ).

YouTube kanallar

– TOEFL.TV Häzirki wagt maslahatlar bilen peýdaly wideolar. Mysal üçin, synaga nädip taýýarlanmaly? Taýynlanmak üçin näçe wagt gerek?

– NoteFull TOEFL Mastery. Synagyň her böleginiň jikme-jik derňewi.

Kitap okamagy gowy görýänler üçin çap edilen gollanmalar:

– Cambridge Preparation for the TOEFL Test – Practice Tests.  Intermediate – Advanced derejeli talyplar üçin laýykdyr.

– TOEFL iBT: The Official ETS Study Guide (https://www.ets.org/toefl/ibt/prepare ) Synag döredijiler tarapyndan işlenip düzüldi. Onda TOEFL synagyna taýýarlanmak üçin amaly maslahat, teoriýa, hakyky durmuş tabşyryklary we mysallar tapylar.

Saýlama baglanyşyk: https://t.me/studyqa