Koreýada okamak üçin talyp haklary

Möhleti
23.03.2021
Dereje
Bakalawr

Koreýa iň meşhur okuw merkezleriniň biri bolup barýar. “Bloomberg Index” -e görä, Koreýanyň ykdysadyýeti iň täzelerden biridir. Size Koreýada nädip mugt okamalydygy barada öwrenersiňiz.

  • Korea University Scholarships

Uniwersitet: Korea University, Seoul ⠀⠀

Bilim derejesi: Bakalawr

2021-nji ýylyň möhleti: 23-nji mart

Has giňişleýin maglumat üçin: http://oia.korea.ac.kr/listener.do?layout=dgr_2_1

  • GIST scholarships

Bilim derejesi: magistr, PhD ⠀

Uniwersitet: Gwangju Institute of Science and Technology

2021-nji ýylyň möhleti: 15-nji aprel

Has giňişleýin maglumat üçin: https://service.gist.ac.kr/admission/graduate/foreigner

  • GKS: Global Korea Scholarship

Bilim derejesi: bakalawr, hünärmen derejeleri

Bu talyp haky diňe okuw, ýol töleglerini we lukmançylyk ätiýaçlandyryşyny däl-de, eýsem aýlyk talyp hakynyň tölenmegini, şeýle hem koreý dili kurslaryndan ybarat bolýar. Resminamalaryň tabşyryş möhleti barada maglumat almak üçin Türkmenistandaky Koreýa Respublikasynyň ilçihanasyna ýüz tutuň. ⠀

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.studyinkorea.go.kr/en/cop/bbs/JobBoard/selectBoardArticle.do?bbsId=BBSMSTR_000000000461&nttId=3254

  • Sogang University talyp haky

Bilim derejeleri: magistr, PhD ⠀

Möhlet: aprel/maý

Has giňişleýin maglumat üçin: https://scc.sogang.ac.kr/gsis/gsis02_03.html

  •  KAIST Scholarships to study in Korea ⠀

Bilim derejesi: bakalawr

Uniwersitet: Korea Advanced Institute of Science and Technology ⠀

Möhlet: 2021-nji ýylyň maý aýynyň 28-i

  •  Seoul National University Scholarships

Bilim derejeleri: bakalawr, magistr, PhD

Bilim iňlis dilinde geçer. Mäkäm portfeli we akademiki üstünlikleri bolan dalaşgärleri garaşýarlar.

2021-nji okuw ýyly üçin möhletler geçdi, şonuň üçin 2022-nji okuw ýyly üçin seretmegiňizi  maslahat berýäris.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://opportunitiescorners.info/seoul-national-university-scholarship/

  • Hanyang University Scholarship

Bilim derejeleri: bakalawr, magistr, PhD ⠀

Adaty akademiki derslerden başga-da, Hanyang University talyp haky talyplar üçin ýörite kurslar toplumyny hödürleýär.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.hanyang.ac.kr/web/eng/scholarships

Topluma baglanyşyk: https://t.me/studyqa