Türkmen oba hojalyk instituty “Açyk gapylar” gününe çagyrýar

Başlaýan wagty
17.04.2021
Arza göýbermek

Türk­men oba ho­ja­lyk ins­ti­tu­ty 2021-2022-nji okuw ýy­lyn­da ýo­ka­ry okuw mek­de­bi­ne oku­wa gir­mä­ge is­leg bil­dir­ýän ýaş­la­ry 2021-nji ýy­lyň 17-nji ap­re­lin­de we 15-nji ma­ýyn­da «AÇYK GA­PY­LAR» gü­nü­ne ça­gyr­ýar. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi.

Bu günlerde ýaşlar ýokary okuw mekdebi bilen tanyşdyrylar, olara instituta girmek üçin talap edilýän resminamalar, okuw mekdebinde öwredilýän hünärler, alnyp barylýan okuw-tejribeçilik hem-de medeni-köpçülik işleri barada gi­ňişleýin maglumatlar berler. «Açyk gapylar» günleri görkezilen salgylarda sagat 9:00-da başlanýar.

Institut baradaky maglumatlar bilen www.tohi.edu.tm web saýtyndan tanşyp bilersi­ňiz.

Da­şo­guz we­la­ýa­ty­nyň ýaş­la­ry üçin Türk­men oba ho­ja­lyk ins­ti­tu­tyn­da.

Sal­gy­sy: Da­şo­guz şä­he­ri­niň Ruh­na­ma kö­çe­si­niň 94-nji ja­ýy.

Te­le­fon bel­gi­le­ri: 800322-9-33-92; 800322-9-40-68.

Le­bap we­la­ýa­ty­nyň ýaş­la­ry üçin Türk­me­na­bat şä­he­rin­dä­ki Ag­ro­se­na­gat or­ta hü­när okuw mek­de­bin­de. Sal­gy­sy: Türk­me­na­bat şä­he­ri­niň Ze­li­li kö­çe­si­niň 1-nji ja­ýy.

Te­le­fon bel­gi­le­ri: 800422-9-89-56; 800422-9-87-71; 800422-9-88-12.

Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň ýaş­la­ry üçin Baý­ra­ma­ly şä­he­rin­dä­ki Ag­ro­se­na­gat or­ta hü­när okuw mek­de­bin­de. Sal­gy­sy: Baý­ra­ma­ly şä­he­ri­niň Ta­lyp­lar kö­çe­si­niň 1-nji ja­ýy.

Te­le­fon bel­gi­le­ri: 800564-6-38-19; 800564-6-07-84; 800522-6-30-82.

Çeşme: https://www.atavatan-turkmenistan.com/acyk-gapylar-gunune-cagyryar/