Snapchat tarapyndan gözleg onlaýn tejribe

Möhleti
Arza göýbermek

 

 

Snap Inc. grafika, kompýuter görüşi, adam bilen kompýuteriň özara täsiri, maşyn öwrenişi, maglumatlaryň intellektual seljerişi, tebigy dilleri gaýtadan işlemek, jemgyýetçilik ylymlary we ş.m. ugurlardan iň täze tehnologiýalary we gözlegleri öňe sürmek isleýän stajerleri gözleýär. Bu ýylky tejribe programmasy onlaýn ýagdaýda geçiriler. Dalaşgärler kompýuter ylymlary, akademiki gözleg tejribesi we tehniki düşünjeleri hakyky dünýä meselelerinde ulanmak ýaly tehniki ugurda bakalawr, magistr ýa-da aspirantura derejeleriň biriniň  talyby  bolmaly.

Giriş möhleti: bellenilmedik

Has giňişleýin maglumat üçin: https://snap.submittable.com/submit