Öňdebaryjy uniwersitetlerden mugt iňlis kurslaryň sanawy

66
thumbnail
  • Akademiki gözlegler üçin iňlis dili

Daşary ýurda gidýänler we okadylýan dersleriň diline düşünip bilmezliklerinden gorkýan Coventry University tarapyndan ajaýyp kurs. Sözlük, grammatiki gurluşlar we “gözleg” diliniň aýratynlyklary – hemmesi bir kursda.

Kursa ýazylmak üçin: https://www.futurelearn.com/courses/english-academic-study

  • King’s College London tarapyndan başlangyç derejeli okyjylar üçin iňlis dili kursy

Hemmelere we hemişe maslahat berýän kurslaryň biri – «Elementary» derejeli okyjylar üçin. Dili nädip öwrenmelidigini, iňlis dilini diňlemegi we eşitmegi nädip başlamalydygyny öwrenersiňiz. Kurs gutarandan soň mugt şahadatnama berilýär.

Kursa ýazylmak üçin: https://www.futurelearn.com/courses/basic-english-elementary

  • Georgia Tech tarapyndan gurlemek boýunça onlaýn kurs.

Ilki bilen Business English dilini ösdürmek isleýänler üçin ajaýyp kurs.

Kursa ýazylmak üçin: https://www.coursera.org/specializations/improve-english

  • UCI tarapyndan iňlis diliniň grammatikasy boýunça kurs.

Iňlis grammatikasy barada «tricky English» çenli ýeterli maglumatlary taparsyňyz. Umumy ýalňyşlaryňyzy we olaryň derňewini geçirersiňiz.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.coursera.org/specializations/intermediate-grammar

 

Çeşme: https://t.me/studyqa