Kaliforniýanyň uniwersiteti tarapyndan hödürlenýän beýýannama ýazmak boýunça onlaýn kurs.

18
thumbnail

Dünýäniň iň ýokary jemgyýetçilik uniwersiteti bolan Berkli şäherindäki Kaliforniýa uniwersiteti iňlis dilini öwrenýänler üçin düzme ýazmak, grammatika we özbaşdak barlag bilen akademiki ýazuw kursuny hödürleýär. Sözlemleri, abzaslary, giriş we netijeleri nädip ýazmalydygyny öwrenersiňiz.

Giriş möhleti: şu wagt başlap bilersiňiz!

Kursa şu ýerden ýazylyp bilersiňiz: https://www.edx.org/course/how-to-write-an-essay?index=product&queryID=866a7144a9943baf15cce9c07427533f&position=56