Demirgazyk Dakota Döwlet Uniwersitetinden (ABŞ) bakalawr derejesi üçin talyp haklar.

English
Möhleti
01.07.2021
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Demirgazyk Dakota Döwlet Uniwersiteti daşary ýurtly talyplar üçin talyp haklaryny berýär. Bu talyp haklar uniwersitete kabul edilende akademiki görkezijiler esasynda sekiz semestr boýunça berilýär.

3.5 – 4.0 cGPA ABŞ: 12,000 $ (semestr üçin 1500 $)

3.0 – 3.49 cGPA ABŞ: 8000 $ (semestr üçin 1000 $)

Arza tabşyryşyň soňky möhleti: 1-nji iýul (awgust aýynyň başy üçin) ýa-da 1-nji ýanwar (ýanwar aýynyň başy üçin) NDSU-a kabul edilmeli.

Talyp hakyna arzany tabşyrmazdan ozal NDSU-dan kabul ediş hatyny almaly, şeýle hem talyp haky ulgamynda umumy arzany doldurmaly.

Maksatnama indiki sahypadan tabşyryp bilersiňiz: https://ndsu.academicworks.com/  (açar söz gözlegi: Ýanwar aýynda okuwa girmek isleýän talyplar üçin “NDSU International Spring Award”, maý ýa-da awgust aýlarynda okuwa girmek isleýän talyplar üçin “NDSU International Fall Award”). Arzalar her okuw ýylynyň 1-nji sentýabrynda elýeterli bolar.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.ndsu.edu/international/apply/scholarships/

Daşary ýurtly dalaşgärler üçin talaplar:

  1. Giriş üçin arza (Şahsy hasaby açyň).
  2. Akademiki netijeleri barada maglumat.

Baglanyşyk: https://www.ndsu.edu/admission/contact

  1. Iňlis dilini bilýändigiňiziň subutnamasy: TOEFL: 71 IBT (ýa-da 525 PBT); IELTS: 6.0; Duolingo: 10; SAT: 480

Çeşme: https://www.ndsu.edu/admission/how_to_apply/international/first-year