Rezýume we höweslendiriş hat ýazmak boýunça mugt şahadatnamaly onlaýn kurslar

28
thumbnail

Awstraliýanyň radio we telewideniýe mekdebiniň ssenarist we filmografiýa boýunça onlaýn kursy.

Kinematografiýa sungaty bilen tanyşmak we öz filmiňizi döretmäge synanyşmak üçin ajaýyp mümkinçilik.

Kursa ýazylmak üçin: https://www.futurelearn.com/courses/production-design

 

Bond University tarapyndan Data Analytics esaslary we Excel bilen işlemek onlaýn kursy.

Data Analytics iň geljegi uly ugurlaryň biridir. Maglumatlary nädip ýygnamalydygyny we gaýtadan işlemelidigini we karar bermek üçin ulanmagy öwrenersiňiz.

Kursa ýazylmak üçin: https://www.futurelearn.com/courses/data-analytics-using-excel

 

Griffith University tarapyndan jemgyýet taslamalary üçin marketing.

Sosial taslamalary durmuşa geçirýän we marketing gurallaryny nädip dogry ulanmalydygyna düşünmek isleýänler üçin ajaýyp kurs.

Kursa ýazylmak üçin: https://www.futurelearn.com/courses/social-change-marketing