Halkara uçurymlar baýragy (PhD) “Singapore International Graduate Award (SINGA)”

English
Möhleti
01.06.2021
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Halkara uçurymlar baýragy (SINGA) Ylym, Tehnologiýa we Gözleg Guramasy (A * STAR), Nanyang Tehnologiýa Uniwersiteti (NTU), the National University of Singapore (NUS)  we  Singapore University of Technology and Design (SU  TD) arasyndaky hyzmatdaşlykda gurlan. SINGA, daşary ýurtly talyplar üçin işjeň we medeni taýdan dürli-dürli gözleg jemgyýetini ösdürýär.

Döwrebap desgalarda görnükli we halkara meşhur gözlegçiler bilen bir hatarda köp medeniýetli gurşawda işlärsiňiz.

Gözleg ugurlary:

 • Biomedikal ylymlar;
 • Fizika ylymlary we in engineeringenerçilik.

Okuw iňlis dilinde A * STAR, NTU, NUS ýa-da SUTD gözleg institutlarynyň saýlan laboratoriýasynda geçiriler. Talyplara bu barlaghanalarda meşhur we halkara derejesinde meşhur gözlegçiler ýolbaşçylyk eder. Üstünlikli tamamlanandan soň, talyplara NTU, NUS ýa-da SUTD ylymlarynyň doktory derejesi berler.

Kriteriýalar:

 • Ajaýyp akademiki görkezijileri bolan daşary ýurtly talyplar;
 • Iňlis dilini bilmeli;
 • Ajaýyp akademiki synlar.

Arza bermek prosesi:

 1. PhD gözleg taslamalaryna göz aýlaň
 2. Gerekli resminamalar:

Bellik: ähli resminamalar onlaýn ýagdaýda tabşyrylmaly.

 • Pasport
 • Soňky pasport ölçegli surat (.jpeg ýa-da .png formatda).
 1. Bahalary barada maglumat we hasabatlar (iňlis dilinde)

Hökmany resminamalar:

Bakalawr we / ýa-da magistr şahadatnamalary.

Bakalawr diplomy, ýa-da diplom alynmadyk bolsa, talybyň okaýandygy barada şahadatnama.

2 hödürleýiş haty (onlaýn tabşyrylýar).

Meýletin:

GRE / IELTS / TOEFL / SAT I & II / GATE netijeleri. Şeýle-de bolsa, uniwersitetiň giriş talaplarynyň bir bölegi hökmünde kanagatlanarly bal bermegiňizi haýyş edip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Bu baýrak, 4 ýyla çenli doktorlyk okuwlaryny goldaýar:

 • Mugt okuw
 • 2000 singapur dollar mukdarynda aýlyk talyp haky, emma synagdan geçensoň 2500 singapur dollaryna çenli ýokarlandyrylar.
 • 1500 singapur dollar mukdarynda bir gezeklik uçuş peteginiň puly *
 • 1000 singapur dollar mukdarynda bir gezeklik ýaşaýyş ýeriniň tölegi *

2022-nji ýylyň ýanwar aýynda giriş üçin tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 1-i.

Goşmaça maglumat üçin: https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/For-Graduate-Studies/Singapore-International-Graduate-Award-SINGA#2017496-application-procedure-