Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty “Açyk gapylar” gününi geçirer

Başlaýan wagty

Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda sagat 15:00-da ýurdumyzyň orta mekdepleriniň okuwçylaryny, esgerleri, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we biziň institutymyza okuwa girmäge isleg bildirýän raýatlary «AÇYK GAPYLAR» gününe çagyrýar.

Salgy: ş. Aşgabat, köç. Galkynyş, 25.
Telefon: 22-02-63, 22-68-45.
Institutyň web-sahypasy: www.iirmfa.edu.tm.

Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary instituty 15-nji aprelde Aşgabat şäheriniň № 37, № 68, № 72, № 76 mekdepleri üçin “Açyk gapylar” gününi geçirjekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Çeşme: https://turkmenportal.com/blog/35704/den-otkrytyh-dverei-proidet-v-imo-mid-turkmenistana