2021-nji ýylda Türkmenistanda diplomlary ykrar edilýän daşary ýurt uniwersitetleriň sanawyna 43 türk uniwersitetler girdi.

235
thumbnail

Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan halkara guramalaryň “Academic Ranking of World Universities”, “QS World University Rankings” we “The Times Higher Education World University Ranking” resmi internet sahypalaryndan alnan maglumatlara görä, 2021-nji ýyl üçin daşary ýurt bilim jaýlarynyň sanawy düzüldi.

Bu sanawda orun alan Türkiýe Respublikasynyň uniwersitetleriniň sanawyny hödürleýäris. Bu sanawa Türkiýeniň 43 sany ýokary okuw jaýlar girdi.

 1. Ýeditepe uniwersiteti: https://yeditepe.edu.en/
 2. Ýyldyz tehnik uniwersiteti: https://www.yildiz.edu.tr/en
 3. TOBB Ykdysadyýet we tehnologıýa uniwersiteti: https://www.etu.edu.tr/en
 4. Tokat Gaziosmanpasha uniwersiteti: https://www.gop.edu.tr/
 5. Süleýman Demirel uniwersiteti: https://w3.sdu.edu.tr/
 6. Recep Tayip Erdogan uniwersiteti: https://erdogan.edu.tr/Website/Default.aspx
 7. Sakarya uniwersiteti: https://www.sakarya.edu.tr/
 8. Selçuk uniwersiteti: https://www.selcuk.edu.tr/
 9. Ondokuz Mayis uniwersiteti: https://www.omu.edu.tr/en
 10. Marmara uniwersiteti: https://muyos.marmara.edu.tr/en
 11. Izmir Tehnologiýa instituty: https://en.iyte.edu.tr/
 12. Istanbul Medipol uniwersiteti: https://www.medipol.edu.tr/
 13. Gazi uniwersiteti: http://gazi.edu.tr/
 14. Gaziantep uniwersiteti: https://www.gantep.edu.tr/
 15. Gebze Tehnik uniwersiteti: https://www.gtu.edu.tr/
 16. Çukurowa uniwersiteti: https://www.cu.edu.tr/
 17. Dokuz Eylül uniwersiteti: https://www.deu.edu.tr/
 18. Düzce uniwersiteti: https://www.duzce.edu.tr/
 19. Ege uniwersiteti: https://ege.edu.tr/eng-0/homepage.html
 20. Erciyes uniwersiteti: https://www.erciyes.edu.tr/
 21. Eskişehir Osamangazi uniwersiteti: https://www.ogu.edu.tr/
 22. Bahcesehir uniwersiteti: https://bau.edu.tr/
 23. Başkent uniwersiteti: https://www.baskent.edu.tr/en/
 24. Bezmialem Vakif uniwersiteti: https://bezmialem.edu.tr/tr/Sayfalar/anasayfa.aspx
 25. Bolu Abant Izzet Baysal uniwersiteti: http://www.ibu.edu.tr/en
 26. Acibadem uniwersiteti: https://www.acibadem.edu.tr/en/
 27. Akdeniz uniwersiteti: https://www.akdeniz.edu.tr/
 28. Aksaray uniwersiteti: https://www.aksaray.edu.tr/
 29. Anadolu uniwersiteti: https://www.anadolu.edu.tr/
 30. Ankara uniwersiteti: https://www.ankara.edu.tr/
 31. Ataturk uniwersiteti: https://atauni.edu.tr/en/index
 32. Atılım uniwersiteti: https://www.atilim.edu.tr/en
 33. Hacettepe uniwersiteti: https://www.hacettepe.edu.tr/
 34. Sabanci uniwersiteti: https://www.sabanciuniv.edu/en
 35. Bilkent uniwersiteti: https://w3.bilkent.edu.tr/bilkent/
 36. Bogaziçi uniwersiteti: http://www.boun.edu.tr/en-US/Index
 37. Özyegin uniwersiteti: https://www.ozyegin.edu.tr/
 38. Istanbul uniwersiteti: https://www.istanbul.edu.tr/tr/_
 39. Istanbul Tehnık uniwersiteti: https://www.itu.edu.tr/
 40. Karabük uniwersiteti: https://www.karabuk.edu.tr/en/
 41. Orta Dogu Tehnik uniwersiteti: https://www.metu.edu.tr/
 42. Koç uniwersiteti: https://www.ku.edu.tr/
 43. Çankaya uniwersiteti: http://www.cankaya.edu.tr/

Çeşme: https://www.atavatan-turkmenistan.com/turkiye-diplomy-ykrar-edilyan-yokary-okuw-mekdeplerinin-sanawy/