Türkiýedäki Bilkent uniwersitetinden doly talyp haky.

Möhleti
10.07.2021
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Bilkent uniwersiteti ähli daşary ýurtly raýatlara niýetlenen magistr ýa-da aspirantura derejesini okamaga doly talyp hakyny we bakalawr derejesini okamaga bölekleýin(20% -den 100%) talyp hakyny almak üçin arzalary kabul edýär. Bu talyp haky maksatnamasy Opportunities Circle tarapyndan berilýär.

Hünärler:

Bakalawr derejesi:

 • Amerikan medeniýeti we edebiýat
 • Arhitektura
 • Arheologiýa
 • Aragatnaşyk we dizaýn
 • Kompýuter inženerligi
 • Himiýa
 • Iňlis dili we edebiýaty
 • Ykdysadyýet
 • Elektrik we elektronika
 • Sungat
 • Grafiki dizaýn
 • Içki arhitektura we daşky gurşaw dizaýny
 • Halkara gatnaşyklar
 • Senagat inženerligi
 • Maglumat ulgamy we tehnologiýa
 • Saz
 • Molekulýar biologiýa
 • Matematika
 • Dolandyryş
 • Syýasat we dolandyryş
 • Psihologiýa
 • Filosofiýa
 • Fizika
 • Syýahatçylyk we myhmanhana dolandyryşy
 • Şäher dizaýny we peýzaž arhitekturasy

Bakalawr programmalary barada has giňişleýin öwrenmek üçin şu ýere basyň.

Magistr derejesi:

 • Arhitektura
 • Arheologiýa
 • Iş dolandyryşy
 • Himiýa
 • Kompýuter inženerligi
 • Sinhron terjimesi
 • Bilim şahadatnamasynyň berilmegi bilen meýilnama we okuw
 • Ykdysadyýet
 • Energetika ykdysadyýeti
 • Elektrik we elektronika
 • Taryh
 • Içki arhitektura we daşky gurşaw dizaýny
 • Halkara gatnaşyklar we jemgyýetçilik syýasaty
 • Senagat inženerligi
 • Halkara hukugy
 • Hukuk
 • Hukuk we Ykdysadyýet
 • Hususy we jemgyýetçilik hukugy
 • Mediýa we dizaýn
 • Materiallar ylym we nanotehnologiýa
 • Matematika
 • Mehaniki inženerligi
 • Molekulýar biologiýa we genetika
 • Mediýa we wizual gözlegler
 • Saz
 • Newrologiýa
 • Filosofiýa
 • Syýasatşynaslyk
 • Psihologiýa
 • Fizika
 • Syýasat we howpsuzlyk maksatnamasy
 • Türk edebiýaty
 • Iňlis dilini daşary ýurt dili hökmünde okatmak

Arza bermek prosesi:

2021-2022-nji okuw ýylynyň güýz möwsümine arzalar 2021-nji ýylyň fewral aýynyň 15-den iýul aýynyň 10-na çenli açyk bolar:

Onlaýn arza: https://stars.bilkent.edu.tr/intapp/

Uniwersitet bakalawr derejesi üçin indiki bilim resminamasyny kabul edýär https://w3.bilkent.edu.tr/international/wp-content/uploads/sites/7/2016/11/Ulusal-Sinavlarda-Aranan-Asgari -Puanlar_EN_20.01.2017.pdf  .

SAT:
Reasoning Test: “Math” we “Critical Reading” böleklerden azyndan 900 bal.

Subject Test: iň azyndan iki amaly  programma bilen baglanyşykly bölümde azyndan 500 bal.

GCE Advanced Level (General Certificate Education),
Cambridge International A Level:

“C” ýa-da has ýokary bahaly belli bir amaly programma meýdanynda azyndan üç A derejeli ders.

5 (bäş) dersler boýunça:

 1. a) 2 (iki) dereje A + 3 (üç) dereje O.
 2. b) 2 (iki) dereje A + 1 (bir) dereje AS + 2 (iki) dereje O.

4 (dört) dersler boýunça:

 1. a) 3 (üç) dereje A + 1 (bir) O derejesi

Dowamlylygy:

Bakalawr derejesi: 4 ýyl (8 semestr)

Magistratura: 2 ýyl

Aspirantura: 3-4 ýyl

Arza tabşyrmagyň möhleti: 2021-nji ýylyň iýul aýynyň 10-y

Has giňişleýin maglumat üçin: https://w3.bilkent.edu.tr/bilkent/gradstudents/

https://w3.bilkent.edu.tr/international/how-to-apply/

Daşary ýurtly talyplar üçin talyp haky: https://w3.bilkent.edu.tr/international/scholarships-for-international-students/