Açyk gapylar: Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi

Başlaýan wagty
15.05.2021

Türkmenistanyň Energetika ministrliginiň Aşgabat energetika orta hünär okuw mekdebi 2021-nji ýylyň 15-nji maýynda sagat 13:00-da orta mekdepleriň okuwçylaryny, önümçilikde zähmet çekýän ýaşlary we mekdebe okuwa girmäge isleg bildirýänleri  «AÇYK GAPYLAR» gününe çagyrýar.

«Açyk gapylar» gününde ýaşlar orta hünär okuw mekdebinde talyplaryň döwrebap bilim hem terbiýe almagy, ýaşamagy üçin döredilen amatly şertler bilen tanyşmaga, häzirki zaman tehniki serişdeleri bilen üpjün edilen okuw otaglaryna, umumy ýaşaýyş jaýlaryna, sport klubuna aýlanyp görmäge mümkinçilik alarlar.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Oguz han köçesiniň 13-nji jaýy. Telefon belgileri: +99312 49-48-07; +99312 49-48-04.