Açyk gapylar güni: Döwlet çeperçilik akademiýasy

Başlaýan wagty
05.05.2021

Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasy 2021-nji ýylyň 5-nji maýynda sagat 10:00-da ýokary okuw mekdebine okuwa girmäge isleg bildirýän orta mekdepleriň okuwçylaryny, esgerleri we şekillendiriş sungaty bilen gyzyklanýan ýaşlary akademiýa bilen ýakyndan tanyşdyrmak üçin «AÇYK GAPYLAR» gününi geçirýär. Bu barada “Türkmenistan” gazetinde degişli bildiriş çap edildi.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Alyşir Nowaýy köçesiniň (2022) 90-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 92-56-41; 92-25-08.

Çeşme: https://www.atavatan-turkmenistan.com/acyk-gapylar-dowlet-cepercilik-akademiyasy/