“Robotlar we halkara ynsanperwer hukugy” eser bäsleşigi yglan edildi

Möhleti
30.06.2021
Arza göýbermek

Bu bäsleşige ähli gözlegçiler, mekdep okuwçylary, talyplar, aspirantlar, mugallymlar we / ýa-da praktikler ýaşyna, hünär derejesine ýa-da ýaşaýan ýurduna garamazdan gatnaşyp bilerler.

Bäsleşik azerbaýjan, ermeni, gazak, gyrgyz, rus, täjik, türkmen, özbek we ukrain dil bölümlerinde geçirilýär. Her dil bölümi aýratyn bahalandyrylar, bölümleriň çäginde gatnaşyjylaryň dürli kategoriýalaryna laýyklykda nominasiýalar görkeziler.

Dürli ugurlar boýunça bäsleşigiň ýeňijileri aşakdaky baýraklar bilen sylaglanarlar: HGHK sebitleýin çäreleriň birine gatnaşmaga çakylyk we ähli çykdajylaryň tölegi; halkara ynsanperwer hukugynyň edebiýaty;

ylmy neşirde neşir edilmegini höweslendirmek;

bäsleşigi gurnaýjylaryň we beýleki baýraklaryň saýlamagy bilen halkara ynsanperwer hukugy boýunça tomusky mekdepleriň birine gatnaşmak üçin çykdajylaryň tölegi.

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň iýun aýynyň 30-y

Düzme bäsleşiginiň temasy boýunça peýdaly çeşmeler:

Webinar “Halkara ynsanperwer hukugy we täze tehnologiýalar: kiber operasiýalary, emeli intellekt we söweş robotlary”, 2020-nji ýylyň 21-nji maýy

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.icrc.org/ru/event/konkurs-esse-roboty-i-mgp-0