Germaniýada binagärler üçin tomus mekdebi ARS Berlin, Beuth Hochschule für Technik

Möhleti
15.08.2021
Arza göýbermek

ARS Berlin при Beuth Hochschule für Technik tomus mekdebine gatnaşmak üçin arzalary kabul edip başlady. Bu ýylky tomus mekdebi durnukly dizaýna niýetlenendir.

Tomus akademiýasy ARS Berlin diňe bir pikirler hakda gürleşmäge däl-de, dizaýnyň kuwwatly aýratynlyklary barada aýdylanda taslamalar arkaly durmuşa geçirmäge çalyşýar. Mundan başga-da, bu çäräniň çaginde dizaýnyň sosial, daşky gurşaw we ykdysady ugurlara edýän täsiri barada gürleşik geçiriler.

Esasy talaplar:

  • Iňlis dilini gowy bilmeli (B2)
  • Uniwersitetde binagärlik, inženerlik ýa-da şuňa meňzeş başga bir ugur boýunça azyndan üç ýyl okuw
  • Tabşyryş haty

Berlin, Germaniýa

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 15-i

Hasaba alynmak üçin indiki e-mail salgysy boýunça gerekli maglumatlar bilen hat ugradyň: jessica.lorillu@beuth-hochschule.de

Maksatnama hakynda has giňişleýin maglumat üçin: http://projekt.beuth-hochschule.de/summerschool-ars/ars21/online-registration/