Germaniýanyň uniwersitetlerinde okamak üçin talyp haklar (Deutschlandstipendium) (Bachelor/Masters)

Möhleti
Dereje
Bakalawr
Arza göýbermek

Dünýäniň dürli künjeklerinden ýokary derejeli talyplar, Germaniýanyň döwlet we döwlet tarapyndan ykrar edilen uniwersitetlerinde bakalawrda we magistraturada okamak isleýänler, Germaniýanyň iň uly döwlet-hususy hyzmatdaşlygy maksatnamasy bolan “Deutschlandstipendium”-a gatnaşyp bilerler.

Stipendiýany gazananlar aýda 300 funt (hususy hemaýatkärlerden 150 funt we federal hökümetden 150 funt) alarlar. Bu talyp haky şahsy ýa-da maşgalanyň girdejisine garamazdan berilýär.

“Deutschlandstipendium” nemes ýokary okuw mekdepleriniň haýsysynyň hödürleýändigini öwrenmek üçin Germaniýanyň interaktiw kartasyna giriň:  https://www.deutschlandstipendium.de/de/wir-machen-mit-1709.php

Indiki sahypa boýunça “Deutschlandstipendium” barada öwrenersiňiz.

Tabşyryş möhleti dürli uniwersitetler üçin dürlidir.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.deutschlandstipendium.de/de/english-1700.html