Mugt onlaýn programmirleme kurslary

64
thumbnail

Python: Başlangyç kursy

Python programmirleme

Interaktiw SQL tälimçisi

Programmirleme giriş (C ++)

Selenium we Python bilen awtomatizasiýany barlamak

Kurslar Python programmirleme diliniň esasy düşünjelerine we elementlerine bagyşlanýar (operatorlar, san we setir üýtgeýjiler, sanawlar, şertler we aýlawlar). Bu okuw giriş we programma dilleriniň haýsydyr birinde programma ýazmak tejribesi bolmadyk talyplar üçin has amatlydyr.

Nämäni öwrenersiňiz?

  • Selenium çarçuwasyny ulanyp, taslamalaryňyzyň interfeýsleriniň dogrulygyny barlamak üçin Python-da awtomatiki synaglary ýazarsyňyz
  • Awto synaglary ýazmak üçin web elementleri bilen işlärsiňiz
  • Durnuklylygyny we tehniki hyzmaty aňsatlaşdyrmak üçin awtomatiki synaglary dogry düzersiňiz
  • Synaglaryň başlamagyny, maglumatlary taýýarlamagy we synag ssenarilerinden geçip boljak düşnükli okalýan netijeleri amatly düzmäge mümkinçilik berýän synag çarçuwalaryny (esasanam pytest) ulanarsyňyz
  • Saklamak we döretmek aňsat bolan okalýan synag skriptlerini ýazmak üçin PageObject proýeksiýa çyzgy nusgasyny ulanarsyňyz
  • Esasy derejede git we Github bilen işlärsiňiz

Has giňişleýin maglumat üçin: https://stepik.org/catalog/search?free=true