Awstraliýadaky Monash University tarapyndan talyp haklary (MITS) (Doktor (PhD) we magistr derejeleri üçin)

Möhleti
31.08.2021
Dereje
Doktor
Arza göýbermek

Monash University talyp haklary uniwersitetde magistratura ýa-da doktorlyk (PhD) derejeleri üçin daşary ýurtly talyplar üçin açykdyr. Talyp haky görnükli talyplara berilýär we ähli akademiki ugurlar üçin hödürlenýär.

Monash University Awstraliýada Melburnda ýerleşýän meşhur jemgyýetçilik gözleg uniwersiteti. Wiktoriýa ştatynyň iň gadymy uniwersitetidir we dünýäniň iň gowy 100 uniwersitetleriň sanawyna girýär.

Artykmaçlyklar:

 • Mugt bilim
 • Aýlyk stipendiýa
 • Ýol çykdajylaryň tölegi
 • Göçme çykdajylaryň tölegi
 • Ýaşaýyş çykdajylaryň tölegi
 • Kitaplar / okuw materiallary
 • Halkara talyplar üçin lukmançylyk kömegi (OSHC)

Hünärler:

 1. Sungat, dizaýn we binagärlik
 2. Ynsanperwer we jemgyýetçilik ylymlary
 3. Işewürlik
 4. Bilim
 5. Inženerlik
 6. Maglumat tehnologiýasy
 7. Hukuk
 8. Lukmançylyk
 9. Şepagatçylyk işi
 10. Saglyk ylymlary
 11. Farmaseftika

Kriteriýalar:

 • Magistr derejesi üçin azyndan 4 ýyllyk bakalawr derejesi.
 • Degişli ugurda baýraklar.
 • Doktorlyk derejesi üçin magistr derejesi.
 • Iňlis dilini bilmek üçin talaplara laýyk bolmaly:

https://www.monash.edu/graduate-research/support-and-resources/handbooks/content/chapter-two/2-2

Arza bermek prosesi:

Tabşyryş möhleti: 2021-nji ýylyň awgust aýynyň 31-i

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.monash.edu/graduate-research/study/scholarships/fees-scholarships#international_1392532

MITS talyp haky: https://www.monash.edu/study/fees-scholarships/scholarships/find-a-scholarship/international-tuition-scholarship