Öňdebaryjy uniwersitetleriň tölegsiz iňlis dili kurslay.

83
thumbnail
  1. Duke University tarapyndan iňlis dilinde ýazuw boýunça kurs

Akademiki düzmäni, gözleg taslamany we höweslendiriş hatyny ýazmak boýunça mugt kurs. Teksti düzülişini, argumentleri görkezmegi we pikiri beýan etmegi öwrenersiňiz.

Çeşme: https://www.coursera.org/learn/english-composition

 

  1. King’s College London başlangyç dereje kursy

Elementary derejesinde okaýan okyjylar üçin niýetlenen kurs. Kursy gutarandan soň şahadatnama berilýär.

Çeşme: https://www.futurelearn.com/courses/basic-english-elementary

 

  1. UPValenciaX tarapyndan işewürlik iňlis dili boýunça kurs.

Işewürlik iňlis diliniň aýratynlyklaryny we iş hatynyň ýazuw düzgünlerini özleşdirmäge kömek etjek şahadatnamaly mugt kurs.

Çeşme: https://www.edx.org/course/upper-intermediate-english-business

 

  1. University of Queensland tarapyndan iňlis diliniň grammatikasy boýunça kurs.

Iňlis diliniň grammatikasy boýunça başlangyç derejesi üçin 8 hepdelik kurs.

Çeşme: https://courses.edx.org/courses/course-v1:UQx+Write101x+2T2020/course/

 

  1. Macquarie University tarapyndan IELTS SPEAKING boýunça mugt kurs.

Gürlemek başarnyklaryny özleşdirmek üçin mugt şahadatnamaly kurs.

Çeşme: https://www.futurelearn.com/courses/improve-ielts-speaking

 

  1. Pre-Intermediate derejesi üçin mugt şahadatnamaly kurs.

Iňlis dilini öwrenmäge dowam edýän okyjylar üçin King’s College London tarapyndan mugt şahadatnamaly kurs. Kurs täze grammatiki we leksiki guruşlaryny öwrenmek üçin niýetlenendir.

Çeşme: https://www.futurelearn.com/courses/basic-english-pre-intermediate