Finlýandiýanyň hökümet talyp haky

Möhleti
Dereje
Arza göýbermek

Finlýandiýanyň Bilim ministrligi aspirantlara Finlýandiýa uniwersitetlerinde gözleg geçirmek üçin talyp haklaryny hödürleýär. Talyp haky islendik ders boýunça gözleg geçirmek üçin elýeterlidir. Finlýandiýanyň öňdebaryjy ýokary bilim ulgamy 13 uniwersitetde we 22 amaly ylymlar uniwersitetinde (UAS) 400-den gowrak bakalawr we magistr programmalaryny hödürleýär.

Her uniwersitetiň / UAS-yň öz talyp haky ulgamy bar, şonuň üçin elýeterli talyp haklaryň görnüşleri we tölenmeli okuw tölegleri okuw jaýyna we dereje meýilnamasyna bagly bolar. Adatça, giriş üçin arzany tabşyran wagtyňyz uniwersitetden talyp hakyny almak üçin hem arzany tabşyrarsyňyz.

Tabşyryş möhlet: programma bagly

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.studyinfinland.fi/