Pre-Intermediate derejesi üçin mugt onlaýn kurs

34
thumbnail

Iňlis dilini öwrenmegi dowam edýän we täze leksiki we grammatiki gurluşlary öwrenmek isleýän adamlar üçin King’s College London tarapyndan kurs. Kursy bitirenden soň mugt şahadatnama alarsyňyz.

Dowamlylygy: 4 hepde

Hepdelik sapaklar: 4 sagat

 

Kursyň mowzuklary:

– Ýoly nädip soramaly

– Şäheriňiziň we ýaşaýan ýeriňiziň beýany

– Gündelik işiňiz hakda aýdyp bermek

– Tehnologiýa barada gepleşik

– Söwda we beýleki gündelik işler üçin dil

– Uniwersite girmäge taýýarlanmak üçin dil

 

Goşmaça maglumat: https://www.futurelearn.com/courses/basic-english-pre-intermediate