King’s College London tarapyndan Elementary derejesi üçin onlaýn kurs

49
thumbnail

Elementary kursy iňlis dilini ýaňy okap başlan we goşmaça bilim alýanlar üçin niýetlenendir. Kurs gutarandan soň mugt şahadatnama berilýär.

 

Kursyň mowzuklary:

– Özüň hakda aýdyp bermek

– Duýgulary beýan edip bilmek

– Ýönekeý soraglar bermek

– Dostlaryňyz we maşgala agzalaryňyz hakda aýdyp bermek we olary suratlandyrymak

– Işler we wezipeler barada gepleşik

– Halaýan we halamaýan zatlar hakda gepleşik

– Gyzyklanýan zatlaryňyz hakda gepleşik

Bu kurs iňlis dilinde başarnyklaryny ösdürmek isleýänler üçin peýdaly bolar.

Bu kursdan has köp peýdalanmak üçin iň az A1 derejäňiz bolmagy maslahat berilýär.

Goşmaça maglumat: https://www.futurelearn.com/courses/basic-english-elementary