Duke University tarapyndan iňlis dilinde ýazuw boýunça onlaýn kurs.

107
thumbnail

Akademiki resminamalary, gözleg taslamalaryny we höweslendiriş hatlaryny ýazmaga kömek etmek üçin ýokary okuw mekdebinden mugt kurs! Teksti nädip düzmelidigini, argumentleri görkezmegi we öz pikiriňizi düşündirmegi öwrenersiňiz.

Indiki başarnyklara eýe bolarsyňyz:

– Düzme ýazmak

– Iňlis dili bilimi

– Akademiki ýazuw

– Ýalňyşlary düzetmek

Goşmaça maglumat: https://www.coursera.org/learn/english-composition#enroll