Mugt iňlis dili kurslary

130
thumbnail

UCI Extension tarapyndan iňlis diliniň grammatikasy boýunça kurs

Diňe grammatiki gurluşlara düşünip başlaýanlar üçin we bu bölümi gaýtalamak isleýänler üçin amatly bolan Coursera platformasyndaky iň oňat kurslaryň biri!

Kursy geçmek üçin: https://www.coursera.org/learn/grammar-punctuation

Iňlis dilinde gözleg işlerini ýazmak boýunça kurs

UCI-den kurs – hemmelere okamagy maslahat berilýär. Ylmy we gözleg üstünliklerini höweslendiriş hatynda beýan edýänler üçin hem örän peýdaly!

Kursy geçmek üçin: https://www.coursera.org/learn/academic-writing-capstone