Italiýa 2021: Abraýly ýokary okuw mekdepleri

7
thumbnail

Italiýadan “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly, daşary ýurt döwletlerinde ilkinji ýokary bilimini alýan, Türkmenistana dolanyp gelen we pandemiýa sebäpli okuw ýerlerine gidip bilmedik, şonuň ýaly-da hususy tertipde daşary ýurt döwletlerine okuw maksatly ilkinji ýokary bilimini almaga isleg bildirýän raýatlaryň resminamalary kabul edilip başlandy. Şonda, “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” girýän okuw mekdepleri boýunça resminamalary kabul edilýändigi bildirilýär.

 

Italiýa 2021: Abraýly okuw mekdepleri

Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa

Scuola Normale Superiore di Pisa

University of Bologna

University of Padua

Vita-Salute San Raffaele University

Sapienza University of Rome

University of Milan

Polytechnic University of Milan

University of Florence

University of Naples Federico II

University of Pisa

University of Salerno

University of Bari Aldo Moro

University of Ferrara

Free University of Bozen-Bolzano

University of Genoa

University of Milan-Bicocca

University of Modena and Reggio Emilia

University of Pavia

Polytechnic University of Bari

University of Siena

University of Trieste

University of Turin

University of Urbino Carlo Bo

Verona University

University of L’Aquila

University of Brescia

University of Catania

University of Insubria

Polytechnic University of Turin

University of Rome II – Tor Vergata

University of Rome III

University of Udine

Amedeo Avogadro University of Eastern Piedmont

University of Palermo

University of Parma

University of Salento

Gabriele of Annunzio University

University of Messina

University of Tuscia

Parthenope university of Naples

University of Foggia

University of Sannio

 

Çeşme: https://www.atavatan-turkmenistan.com/italiya-2021-abrayly-yokary-okuw-mekdepleri/