Koreýa Respublikasy 2021: Abraýly ýokary okuw mekdepleri

28
thumbnail

Korea Respublikasyndan “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” giren ýokary okuw mekdepleriniň sanawyny Size ýetirýäris. Mälim bolşy ýaly, daşary ýurt döwletlerinde ilkinji ýokary bilimini alýan, Türkmenistana dolanyp gelen we pandemiýa sebäpli okuw ýerlerine gidip bilmedik, şonuň ýaly-da hususy tertipde daşary ýurt döwletlerine okuw maksatly ilkinji ýokary bilimini almaga isleg bildirýän raýatlaryň resminamalary kabul edilip başlandy. Şonda, “Daşary ýurt bilim edaralarynyň öndeliginiň düzýan ýokary okuw mekdepleriniň sanawyna” girýän okuw mekdepleri boýunça resminamalary kabul edilýändigi bildirilýär.

Seoul National University

Sungkyunkwan University (SKKU)

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)

Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

Korea University

Yonsei University (Seoul campus)

Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)

Kyung Hee University

Hanyang University

Gwangju Institute of Science and Technology

Sejong University

Chung-Ang University

Ewha Womans University

Konkuk University

Pusan National University

Ajou University

Chonnam National University

Inha University

Jeonbuk National University

Kyungpook National University

Sogang University

Yeungnam University

Chungnam National University

Hallym University

Incheon National University

Kangwon National University

Kookmin University

Seoul National University of Science and Technology (SeoulTech)

Soongsil University

Chungbuk National University

Jeju National University

Gyeongsang National University

Çeşme: https://www.atavatan-turkmenistan.com/koreya-respublikasy-2021-abrayly-yokary-okuw-mekdepleri/