University of Sheffield tarapyndan CV we şahsy profili taýýarlygy barada mugt kurs

94
thumbnail

Bu 3 hepdelik mugt kurs, iş ýa-da uniwersitete arzany tabşyranyňyzda iň oňat rezýume, amaly we onlaýn profilini düzmäge kömek eder. University of Sheffield hünärmenleri arzalary, rezýumeleri, tabşyryş hatlary we şahsy beýannamalary ýazmaga kömek etmek üçin maslahatlaryny paýlaşýarlar.

Şeýle-de hem, iş berijilerden we kabul ediş kuratorlaryndan dalaşgärlere hakykatdanam nämä üns berýändikleri barada doly bilim alarsyňyz.

1-nji hepde

Arza bermäge taýýarlyk

2-nji hepde

CV we tabşyryş hatlary

3-nji hepde

Arza tabşyrmak we şahsy anketalar

Has giňişleýin maglumat üçin: How to Succeed at: Writing Applications – Online Course (futurelearn.com)