TOEFL synagyna taýýarlanmak üçin mugt onlaýn kurs

403
thumbnail

Educational Testing Service iňlis dilinde halkara synagyna taýýarlyk görmek üçin mugt kursy geçmegi teklip edýär. Bu kurs synag ulgamyna has doly düşünmäge, jikme-jikmeleri we ýokary baha almak üçin peýdaly maslahatlar bilen tanyşmaga kömek etjek hünärmenler tarapyndan işlenip düzüldi. Kurs 6 hepde üçin düzülendir, sapaklaryň wagtyny okuwçynyň özi kesgitleýär. Sapaklar hepdede 2-4 sagada çenli ybarat.

Näme barada öwrenersiňiz?

  • Iňlis dilini bilimiňizi nädip ýokarlandyrmaly
  • TOEFL synagynyň dört bölümini nädip netijeli dolandyrmaly: okamak, diňlemek, gürlemek we ýazmak
  • TOEFL synagyna taýýarlanmaga kömek edýän maslahatlar
  • TOEFL synagyna nähili baha berilýär
  • TOEFL ballaryny iş, okuw, wiza we talyp haklary üçin nädip ulanmaly
  • Synag wagtynda wagtyňyzy dolandyrmagyň ýollary
  • TOEFL synagy barada goşmaça çeşmeleri nireden tapyp bilersiňiz
  • TOEFL synagyna nädip ýazylmaly

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.edx.org/course/toefl-test-preparation-the-insiders-guide