UK Open University tarapyndan şahadatnamaly mugt onlaýn kurslary

48
thumbnail

UK Open University sahypasynda mugt onlaýn kurslary açyldy. Kurslara ýazylmak boýunça belli bir senesi ýok, şonuň üçin islän wagtyňyz başlap bilersiňiz. “OpenLearn” kurslary dürli ugurlaryndan ybaratdyr: inženerlik, lukmançylyk, jemgyýetçilik ylymlary, matematika, bioinformatika, sungat, syýasat, işewürlik we ş.m.

 

Giriş möhleti: açyk

Has giňişleýin maglumat üçin: https://www.open.edu/openlearn/science-maths-technology/free-courses