Huawei-den şahadatnamaly mugt onlaýn kurslar

50
thumbnail

Dünýäniň öňdebaryjy tehnologiýa kompaniýalarynyň biri bolan Huawei 100-den gowrak onlaýn kurs hödürleýär. Kurslar ähli daşary ýurtly talyplar üçin mugt we iňlis we hytaý dillerinde hödürlenýär. Huawei degişli ugurlar boýunça okuw hödürleýär, mysal üçin, 5G, Zerur Internet, uly maglumatlar, bulut hyzmatlary, emeli intellekt, korporatiw aragatnaşyk. Jemleýji synagdan geçensoň, gatnaşyjylar alan dersleriniň şahadatnamalaryny alarlar.

Has giňişleýin maglumat üçin: https://e.huawei.com/en/talent/#/search?productTags=&productName=&navType=learningNavKey