Iňlis dilinde gürlemek we ýazmak boýunça mugt onlaýn kurs

71
thumbnail

Georgia Institute of Technology iňlis dilinde aragatnaşyk endikleriňizi ýokarlandyrmak üçin ýedi günlük mugt kurs hödürleýär. Her kurs iňlis dilinde aragatnaşygyň belli bir ugruna gönükdirilýär: e-mail ýazmak, ýygnaklarda we söhbetdeşliklerde çykyş etmek, prezentasiýa bermek we internetde aragatnaşyk gurmak.

Giriş möhleti: açyk

Has giňişleýin maglumat: https://www.coursera.org/specializations/improve-english