Koreý dilini öwrenmek üçin kurslar we çeşmeler

22
thumbnail

Podcast «Korean Class 101»

Her sözüň aýdylyşyny diňlemek üçin koreý dilinde gysga ses we wideo sapaklary bilen mugt sahypa. Diňlän zatlaryňyzy berkitmek üçin suratlar bilen okuw kartoçkalary bar. Tölegli ýazylanda, mugallym bilen maslahatlaşmak, aýratyn okuw meýilnamasyny düzmek mümkinçiligi bar.

Diňle: https://www.koreanclass101.com

 

Başlangyç derejesi üçin koreý dili kursy

Sung Kyun Kwan University tarapyndan birinji basgançak.

Çeşme: https://coursera.org/learn/korean-beginners

 

«Korean Space» ekosistemasy

Koreý dilini başdan öwrenýän adamlar hünär derejesine ýetýärler we bilimlerini paýlaşýarlar.

Gatnaşmak üçin: http://www.koreanspace.ru

 

Intermediate derejesi üçin koreý dili kurslary

Başlangyç derejesini üstünlikli tamamlan we bilimlerini ýokarlandyrmak isleýänler üçin kurs.

Kursy geçmek üçin: https://coursera.org/learn/korean-language-intermediate